News.jpg  

大家知道News這個字是怎麼來的嗎?

據說在報紙出現之前,大家通常把來自各地的消息

分別貼在東(East)西(West)南(South)北(North)四個方向的公告欄上

而將這四個方向的起首字母組合起來,就變成了NEWS

是不是覺得很有趣啊!?!?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

在台灣,所有的電視頻道中,最不缺的大概就是新聞台了

一天二十四小時裡,每分每秒都看得到新聞

這些來自四面八方的消息,構成了台灣這獨特的新聞生態

對世界其他的國家來說,我想這也可以算是另類的「台灣奇蹟」吧!?!?(呵呵~~)資料來源:葉弦與林佩芳,2001, 英文字彙原來如此,227頁by徐薇英文蘆竹分校(私立方象美語短期補習班)


    文章標籤

    徐薇 英文 蘆竹 南崁

    全站熱搜

    徐薇英文蘆竹分校 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()