13315437_1016932805063052_4691292823548734114_n  

今年國中會考的成績出爐囉!!!

毫無意外的,徐薇英文南崁分校的同學們又獲得了前所未有的好成績

今年 A++ 的人數高達 

獲得 A級分 比率更是達到 71%,遠遠超過全國平均的19.15%

以下讓我們來看看優秀的學長姐們:

=================================================

【A++】

1. 南崁國中                林子瑜

2. 南崁國中                賴幸絹

3. 桃園國中                陳品睿

4. 振聲中學(國中部)    王鼎鈞

5. 復旦中學(國中部)    林沛穎

6. 新興國際中小學       黃浩誠

7. 新興國際中小學       黃仲麒

【A+】

8. 台北市介壽國中        蔡睿芸

9. 南崁國中                 吳宸宇

10. 南崁國中               洪瑞彬

11. 南崁國中               彭珊渝

12. 復旦中學(國中部)   朱永琍

【A】

13. 南崁國中               萬庭序

14. 南崁國中               盧柏宏

15. 振聲中學(國中部)    陳冠廷

【B++】

16. 南崁國中               王婞芸

17. 南崁國中               李承恩

18. 南崁國中               許景琳

19. 南崁國中               陳品慈

【B+】

20. 南崁國中               周羿岑

21. 南崁國中               賴美蓉

 

來賓請掌聲鼓勵~~鼓勵~~

 

 

    徐薇英文蘆竹分校 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()