image1 (3)  

鏘~~鏘~~鏘~~鏘~~又到了和大家分享好消息的時候

104年國中會考成績出爐囉!!!

 

今年英文要得到A真的很不容易。

我知道 B++ 的同學在60題當中,也只不過錯了5題

大家真的很棒 

 

考得好的,千萬要謙虛喔~

考得不滿意的,衝過中級和中高級,加考一個英資班給它彌補一下。

不過,在老師的心中,你們都是第一名

老師為大家感到無比的驕傲

 

接下來,希望大家都能順利填上理想的高中

六月的特招、開學前的專長班、資優班

還有八月要衝中級的同學,不能放鬆喔~

大家繼續衝~~衝~~衝~~

老師趕快為大家準備御守去(....奔跑去買機票狀....)

 

  詳細的榜單如下  

1. 文昌國中           鄭亦翔           A++ 

2. 文昌國中           宋承智           A+

3. 文昌國中           劉諺庭           A+

4. 南崁國中           邱荺蓁           A+

5. 南崁國中           劉明芊           A+

6. 南崁國中           賴冠瑄           A+

7. 振聲國中           趙紹宇           A+

8. 文昌國中           林家伃           A

9. 文昌國中           張瑋峻           A

10. 文昌國中         莊蕓禪           A

11. 南崁國中         李    忞           A

12. 南崁國中         李一宸           A

13. 南崁國中         呂柏宏           A

14. 南崁國中         邱芝羽           A

15. 南崁國中         唐漢翔           A

16. 南崁國中         簡珩安           A

17. 桃園國中         華姿涵           A

18. 新興國際中小學(國中部)     朱品毅       A

19. 文昌國中         李承憲          B++

20. 南崁國中         彭紫怡          B++

21. 桃園國中         潘泓諭          B+

22. 慈文國中         徐焌凱          B+

23. 新北市中平國中                  江姿昀       B+

 

 

 

 

 

 

徐薇英文南崁分校 ,讓學英文更有趣~

----------------------------------------------------------------------------------------

歷屆成績單:http://fx73.pixnet.net/blog/post/110006102
單字好好玩:http://fx73.pixnet.net/blog/post/108847288
國小菁英班:http://fx73.pixnet.net/blog/post/109479500
聽力閱讀班:http://fx73.pixnet.net/blog/post/109490297
初級英檢班:http://fx73.pixnet.net/blog/post/109520675
中級英檢班:http://fx73.pixnet.net/blog/post/108846148
中高級英檢:http://fx73.pixnet.net/blog/post/109522001
聽故事,學英文:http://fx73.pixnet.net/blog/post/110128883

-------------------------------------------------------------------------------------

    徐薇英文蘆竹分校 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()