1361495154A299Ek  

 

因應「228連假」,2/27(五)2/28(六)停課兩天

 

雖然這個星期二就已經開學了

但是相信大家都還沉浸在年節的氣氛中

那就趁這三天的連假,再認真的玩一回

然後收心,準備開啟「認真學習模式」吧!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

全民英檢中級班:http://fx73.pixnet.net/blog/post/108846148/

單 字 好 好 玩:http://fx73.pixnet.net/blog/post/108846148/

 

 

 

 

    徐薇英文蘆竹分校 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()